Installera fläktkonvektor

Varför installera en fläktkonvektor?

En fläktkonvektor kan enkelt beskrivas som en vattenradiator med inbyggd fläkt.

Det varma vattnet från en värmepump eller annan värmekälla värmer radiatorkroppen och fläkten blåser sedan ut varm luft i huset.

I sovrum där fläktljudet kan vara störande kan du istället installera en vanlig vattenburen radiator.

Hur många fläktkonvektorer som behövs för att värmen ska spridas effektivt beror bland annat på om huset har en öppen eller sluten planlösning.

Är huset litet med få rum och öppna dörrar behövs kanske bara en eller två. I hus med större yta, inredd källare eller flera plan kan det bli aktuellt med flera.
Desto fler rum som utrustas med fläktkonvektorer, desto jämnare temperatur får ni i de olika rummen.

Ju högre värmekapacitet fläktkonvektorn har, desto lägre kan vattentemperaturen vara.

En annan fördel med att välja en modell med hög kapacitet är att fläkten då inte behöver gå på maximalt varvtal, vilket ger lägre ljudnivå.

För den som har ett hus med direktverkande elradiatorer och därför saknar ett vattenburet distributionssystem är fläktkonvektorer ett bra alternativ när man konverterar till exempelvis värmepump.

Det är i regel billigare att installera ett par stycken fläktkonvektorer i huset istället för att installera traditionella panelradiatorer under varje fönster.

Det gäller speciellt i större utrymmen med öppen planlösning och många fönsterpartier.

 

Placering

Placeringen av en fläktkonvektor är också viktig för energibesparingen.

De ska placeras på en väl vald plats i huset för att värmen ska spridas effektivt och besparingen bli så hög som möjligt.

Den optimala placeringen är i bottenvåningens största rum, vanligtvis vardagsrummet, öppet mot hall, matplats och eventuell trappa till övervåningen.
Behövs en andra enhet bör den placeras i ett större rum med stora ytterväggar och stora fönsterytor där dörren normalt är stängd. Har huset en övervåning bör ett av rummen där väljas.

Fläktkonvektorer bör inte placeras framför en befintlig radiator. Värmen från radiatorn skärmas då av till ingen nytta.
Rum som ligger längst bort från fläktkonvektorn kan få en något för låg temperatur eftersom värmen inte når ända ut i husets ändar.
För att jämna ut temperaturen i dessa rum bör du installera radiatorer med rumstermostat.

Övrigt som du bör ta hänsyn till vid placeringen är:
• buller (ljudnivå)
• hur rummet ska användas och möbleras
• vilken temperatur som önskas i husets olika rum
• förutsättningar för rördragning mellan värmepump och fläktkonvektor
• kostnad för installation.

 

Underhåll

För att erhålla högsta effekt samt en lång livslängd krävs det ytterst lite underhåll.

Luftfiltret är dock viktigt att hålla rent
.
Avlägsna eventuellt damm genom att dammsuga filtret varannan vecka, eller oftare om det så behövs. Om filtret sätts igen minskar luftflödet, vilket innebär en sämre värme- kyleffekt.

Vid kyldrift är det viktigt att kontrollera så att inte kondensavloppet blir igensatt.

 

Reglering

Fläktkonvektorn kan enkelt styras med antingen en integrerade reglerpanel eller med en väggmonterad termostat/reglerpanel.

           

Vanligast vid väggmontage av en fläktkonvektor är en integrerad reglerpanel TIB, som monteras under fronten på fläktkonvektorn. Givaren för termostaten placeras i botten av fläktkonvektorn för avläsning av rumstemperaturen.
Vid takmontage av en fläktkonvektor är reglerpanel TD4T vanligast. TD4T kan även styra ventiler och dyl.