Ljud

Vad är ljudtryck?

Ljudtryck är tryckvariationer i luften som skapas av ljudvågor.

När man talar om produkter med fläktar eller motorer och dess ljud använder man uttrycket ”Ljudtyck” eller decibel för att beskriva ljudstyrkan på denna.

Decibel är ett förenklat sett att se på hur mycket ljud egentligen är. Skalan för decibel är anpassad så att 0dB är de lägsta ljud som ett mänskligt öra kan höra och 120 dB är smärttröskeln. Decibel skalan har ingen linjär skala utan har en logaritmisk skala. Anledningen till att man använder en logaritmisk skala är att människan kan höra både intensiteter som är mycket låga och mycket höga och det skulle leda till att skalan inte skulle bli överskådlig. De betyder alltså att 120 dB inte är 120 gånger högre än 0 utan närmare
1 000 000 000 000 gånger högre.

Den matematiska formeln för dB är L=10*log(l/10) där l är ljud intensiteten och 10 är en referensintensitet (10^(-12) W/m^2).

Man kan alltså säga att 3 dB är en fördubbling av ljudets styrka. Dock är 3 dB en skillnad som är knappt märkbar för ett mänskligt öra utan för oss kommer känslan av en fördubbling inte förens vid ca.10 dB skillnad.


Ljudökningar

En mycket viktig del när man redogör för ljudtrycket på en produkt är att visa på vilket avstånd ljudet är mätt. Ljudet ökar nämligen med 6dB om avståndet till ljudkällan minskas med hälften.

När man har planerat och dimensionerat för ett flertal fläktar som sitter i nära anslutning till varandra är att är det viktigt att komma ihåg att om man slår ihop två likadana ljudkällor är att ljudtrycket kommer att öka med ca 3 dB.
Om man slår ihop 10 likadana ljudkällor kommer ljudtrycket att öka med 10 dB.


Rumsakustik, reflektion och ljuddämpning

Rumsakustik är ett sätt att förklara hur ljud beter sig i ett visst utrymme när lyssnaren och ljudkällan befinner sig i det. Om man tar ett tomt lager med metallklädda väggar och utan inredning som exempel. Detta utrymme har nästan inga ljudabsorberande ytor (väggar, tak, och golv) utan ljudet som skapas reflekteras mot alla ytor och det tar lång tid innan ljudet dör ut. Dessa förhållanden upplevs som mycket störande och personerna som vistas i rummet får svårt att höra vad den andra säger då denna inte bara blir träffad av ett direkt ljud utan också av de reflekterande ljuden från flera olika riktningar.

Ljuden kan även bli högre i dessa lokaler då frekvensen på ljudet från ljudkällan ligger på samma frekvens som det odämpade systemets egenfrekvens. Alltså blir rummet som en enda stor resonanslåda. Resonans är en så kallad medsvängning, till exempel om man har en stämgaffel och sätter den i svängning. Stämgaffeln skapar inte själv något starkt ljud men om den hålls mot ett bord, hörs ljudet mycket tydligare eftersom bordet också börjar svänga/vibrera i samma frekvens som stämgaffeln.

Om rummet istället fyll med möbler, hyllor eller på annat sätt täcks med ljudabsorberande material skapas ingen resonans och de reflekterade ljudet ebbar ut mycket fortare. Dessutom minskar den allmänna ljudnivån i rummet.