Miljö

I hela vår verksamhet strävar vi efter ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och alla i vår organisation har fått utbildning i företagets miljöprogram.

Våra leverantörer använder material och tillverkningsmetoder som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt mål är att alla våra produkter inte ska vara skadliga för miljön och ska kunna återvinnas när de tjänat ut.

Vi ställer som krav på våra leverantörer att de garanterar att deras tillverkningsprocesser inte släpper ut skadliga ämnen till vattendragen, och de strävar efter att hålla sina CO2-utsläpp på så låga nivåer som möjligt.

Vi bedriver vår verksamhet resurssnålt och arbetar med återvinning inom de områden där det är möjligt.