Frikyla

En fläktkonvektor kan ge dig skön svalka till mycket låga driftkostnader under varma sommardagar.
Lär dig utnyttja borrhålets kyla vilket i sin tur innebär att berget får tillbaks värme,
som i sin tur höjer effekten under vintertid.

Generellt kan man räkna med 20-40W kyleffekt per meter aktivt borrhål.

Tänk bara på två saker:

1) Kyldrift med medietemperaturer under +15°C ofta ger kondensutfällning. Kondensvattnet måste då ledas bort ifrån fläktkonvektorn.

2) Undvik att använda en reglering där temperaturen avläses vid golv, eftersom kylan sjunker blir temperaturavläsningen felaktig. Använd därför en väggmonterad termostat/reglerpanel.

Nedan finner ni en principbild för frikyla tillsammans med en Nibe värmepump.

Frikyla princip

(bild ref: Nibe.se)

Mer information om frikyla tillsammans med Nibe:s värmepumpar finner du här.