Kool

En luftridå som är utvecklad speciellt för användning vid dörrar och portar till kyl- och frysrum.

Lämplig installationshöjd:
Kool M – 2,5-3,5m
Kool G – 3,2-4,2m

Modellen finns enbart i utförandet ”A” – utan värme.
Kool kan även levereras med EC-motorer.
Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella
AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Curant Kool har en modern robust design med kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Kool uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 3m, men flera enheter kan sammankopplas till önskad totallängd.
Kool finns för både vertikal alternativt horisontellt montage.

Styrsystem Comfort: 
Manuell alt. automatisk reglering med dörrkontakt.
Styrsystem Clever: 
Automatisk, proaktiv och adaptiv reglering med dörrkontakt. Modbus.

Kool levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.