Val av Luftridå

En luftridå skall med en luftstråle avskilja två olika temperaturzoner. Luftridån monteras i direkt anslutning till en port eller entrédörr.

Funktionen är att behålla ett önskat klimat i en lokal eller i ett rum och slippa eller begränsa energiförluster, men även för att spärra bort damm, insekter, dålig lukt och föroreningar.

Fördelar:
•  Energibesparingar
•  Komfort för personal och kunder
•  Miljö
•  ”Öppen dörr effekt” *

*Med en väl dimensionerad luftridå kan en butik ha sin entré mer öppen och skylta mer attraktivt
för att öka kundtillströmningen till butik utan stora energiförluster.

 

Val av luftridå.

(bilderna ovan visar olika typer av förhållanden. Från lätta till svåra)

Primära faktorer:
• Installationshöjd
– Eller utrymme vid vertikala ridåer
• Port/entrébredd
– Luftridån skall vara minst lika bred som öppningen

Lokalens faktorer:
• Verksamhet
(ex.vis butik med kassapersonal i anslutning till entrè)
• Portöppningsfrekvens
– Flöde av fotgängare eller fordon
• Tryckskillnader
– Ventilation- övertryck/undertryck
• Flera våningar
– Rulltrappor.
• Andra portar i lokalen
– Skapar korsdrag
• Önskade innetemperaturer
• Typ av port
– Placering av ridå

Yttre faktorer:
• Vindpåkänning mot port/entrè
• Yttertemperaturer

Estetiska faktorer:
• I vilken miljö skall din installation sitta?
– Materialval
– Färg & form

Ovan angivna parametrar avgör vilken styrka du bör ha på din luftridå.
Fläktens tryckuppsättning, kastlängd och luftflödesgeometrin är direkt avgörande för hur effektiv din luftridå kommer vara.

 

   

En optimalt dimensionerad luftridå:
•  Skall med sin luftstråle träffa marken med 2,8-3,0m/s  och i kombination med luftriktning fördela luftflödet så att 80% skall gå in i lokalen och 20% ut.

 

Placering av luftridå
   

Montera alltid aggregatet så nära porten som möjligt och se till att den alltid är minst lika lång
som porten är bred.

Det finns olika anledningar som försvårar en optimal placering av luftridån. Olika typer av
industriportar som eventuellt omöjliggöra ett horisontellt montage.
Butiksentréer kan ha låg takhöjd som ställer till problem mm.

 

Tänk också på att en luftridå även kan anpassas med butikslogo, skyltar, klockor etc..

Luftridå ZEN, kundanpassad

 

Det finns alltid en lösning! Vi hjälper dig.