Luftridå för kyl- och frysrum. Avsedd för horisontellt/vertikalt montage upp till 4,2m. Utan värme.
Luftridå för horisontellt/vertikalt montage upp till 7,0m. Avsedd för entréer och industriportar.
Luftridå Windbox L & XL
Luftridå för horisontellt/vertikalt montage upp till 8,0m. Avsedd för industridörrar och portar.
Luftridå för horisontellt/vertikalt montage upp till 8,0m. Avsedd för industridörrar och portar.