Produktnyhet, fläktluftvärmare EX reviderad

Vår fläktluftvärmare EX, är nu reviderad och överensstämmer med EU-direktivet 2014/34/EU (ATEX) Ex II 2G Ex h IIB T4..T3 Gb X

ATEX-certifiering för Europeiska unionen.
Farliga platser och explosionsskyddad utrustning som är avsedd för installation inom EU måste uppfylla ATEX-direktivet 2014/34/EU, som ersatte det tidigare ATEX-direktivet 94/9/EG.

En fläktluftvärmare för vägg eller takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri etc med en explosiv miljö. Enheten har ett utförande som är speciellt anpassat för att klara explosiva miljöer i lokaler med höga säkerhetskrav.

Läs mer på produktens sida: