Klimatsmarta transporter av Närkefrakt

I hela vår verksamhet strävar vi efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta gäller inte minst alla våra transporter. Därför jobbar vi ända sedan 2004 med Närkefrakt, regionens starkaste transport- och logistikpartner. Tillsammans är vi engagerade i en resa mot hållbara transporter.

– Målsättningen är att dubblera antalet klimatsmarta bilar årligen de närmaste två åren samt att ligga 5% bättre än reduktionsplikten de närmaste fem åren, säger Karin Schmalfeld på Närkefrakt. Till 2030 ska stora delar av vår fordonsflotta vara klimatsmart.