Ängbykyrkan, Bromma

Smart och ovanlig lösning med värme, kyla och ventilation i samma enhet.

Ängbykyrkan i Bromma är en del av det svenska kulturarvet och målsättningen vid renoveringen
och utbyggnaden var att bevara så mycket som möjligt av lokalerna och ta hänsyn till dagens utseende.
Därför tvingades vi till en mycket ovanlig – och ovanligt smart – lösning med värme, kyla och ventilation i samma enhet.

Vid renoveringen av det gamla befintliga församlingshuset insåg vi snabbt att det inte fanns några
ventilationskanaler i taket, utrymmet var helt enkelt för litet. Däremot – upptäckte vi – fanns det ovanligt gott om utrymme i golvet.
För att slippa göra ingrepp i taket gjorde vi då en ovanlig lösning: vi fick in värme, kyla och ventilation i en och samma enhet, installerat i golvet.

Vi använde oss av Katherm HK, en fläktburen golvkonvektor avsedd att installeras nedfälld i golv
inomhus för både kyla och värme. Alltid ett bra val när man vill ha en diskret kyl- och värmekälla.
På grund av det stora utrymmet under golvet var vi dessutom tvungna att förse golvkonvektorn med extra höga fötter.

Fakta

Ombyggnation
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan, Bromma församling
Byggentreprenör: ByggPartner i Dalarna AB
Arkitekt: Witte Sundell Arkitektstudio AB
Färdigställande: 2022
Verksamhet: Barn och familjekyrka, Administration
Bruttoarea: 4 000 kvm
Ort: Bromma, Stockholm

Den nya lobbyn i Ängbykyrkan. En pelare och en tvärbalk skapar ett tredimensionellt kors.
Ny övningssal åt församlingens körer.
De lutande väggarna och träpanelen är för att skapa bäst möjliga akustik.