Auto Lounge, Frillesås

Effektiv helhetslösning till Auto Lounge

Bilförsäljaren Auto Lounge i Kungsbacka har växt ur sina lokaler och flyttar snart till helt nybyggda lokaler i expanderande verksamhetsområdet Rya i Frillesås. Till 1500 kvadratmeter bilhall, tvätthall och övriga utrymmen har Curant levererat fläktluftvärmare, luftridåer, radiatorer och konvektorer.

Auto Lounge är Skandinaviens största försäljare i bilkoncernen Stellantis, som bland annat säljer Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot och Opel. I dag säljer de ungefär 4000 bilar om året men efter flytt till större lokaler blir det förmodligen ännu fler. Till de nya lokalerna fick Curant uppdrag av VS-konsulten att hjälpa till med att ta fram en helhetslösning, eftersom de uppskattar både vår kompetens och bredden i vårt erbjudande. Inte minst underlättar det för VS-entreprenören med en kontakt i stället för flera.

Fläktluftvärmare med EC-motorer
Den 1500 kvadratmeter stora bilhallen kommer att värmas upp av den kompakta och funktionella fläktluftvärmaren AR-EC som är utmärkt för den här typen av lokaler. Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. I tvätthallen installerar vi den varmförzinkade fläktluftvärmaren Galv-EC som är konstruerad för uppvärmning av tvätthallar och andra utrymmen med en aggressiv miljö.

Luftridåer skyddar portarna effektivt
Vid verkstadsportarna kommer den robusta luftridån Windbox G att installeras och dessutom kommer nya Auto Lounge värmas upp av den kompakta panelradiatorn KV Integra och stålkonvektorn Kontec KK. Auto Lounge flyttar in i sina nya lokaler i juni 2023.

Fakta

Nybyggnation
Uppdragsgivare:
 Vida Real Estate
Hyresgäst: Auto Lounge
Byggentreprenör: 
Brixly
Arkitekt: Vilborg Arkitekter
Färdigställande: 2023
Verksamhet: Bilförsäljning och verkstad
Bruttoarea: 4 000 kvm
Ort: Rya, Frillesås

Skandinaviens största återförsäljare av Jeep, Abarth, FIAT, Alfa Romeo, Peugeot och Opel.
Totalt en cirka 4000m2 stor bilförsäljning- och verkstadshall i Frillesåsmotet.