Dollarstore, Örebro

Prisvärd uppvärmning av lågpriskedjan Dollarstore

Uppvärmning av riktigt stora lokaler är alltid en utmaning. Den måste vara både kvalitativ och kostnadseffektiv. Till Dollarstores nya 55 000 kvadratmeter stora centrallager i Örebro krävdes 40 st. fläktluftvärmare AR.

Lågpriskedjan Dollarstore satsar offensivt och har byggt ett helt nytt centrallager i logistikstaden Örebro. Lagret – som togs i drift under våren 2021 – är hela 55 000 kvadratmeter stort och kommer att varuförsörja samtliga 118 butiker i Sverige. Uppvärmningen av så stora lokaler är alltid en utmaning; hur löser man den kostnadseffektivt på ett kvalitativt sätt?

Kompakta och funktionella fläktluftvärmare
Assemblin i Örebro valde Curant som leverantör i projektet och vi kom fram till en lösning med 40 st. fläktluftvärmare AR med Clever-styrning för uppkoppling mot DUC. Fläktluftvärmaren har en kompakt och funktionell design med värmebatteri av kopparrör med aluminiumflänsar samt luftriktare som gör den utmärkt för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra stora utrymmen.

Exakt värmereglering
Med en 5-stegsreglering av fläktmotorn kan fläktluftvärmaren dessutom regleras exakt efter värmebehovet och fläktens ljudnivå också sänkas.

Fakta

Nybyggnation
Byggentreprenör:
 Logistic Contractor Entreprenad AB
Färdigställande: Maj 2021
Verksamhet: Lager & Logistik
Bruttoarea: 55 000 kvm
Ort: Örebro