H-Huset Universitetssjukhuset, Örebro

Det nya H-huset byggs norr om dagens A-hus och innehålla delar av länets högspecialiserade vård såsom Ögonkliniken, Öron- näs- och halskliniken, Plastik- och Käkkirurgiska kliniken, Hudkliniken samt operation och anestesiavdelning. Projektet innefattar också om- och utbyggnad av Akutmottagning med en helt ny avdelning för akutröntgen.

Region Örebro län har dessutom ett miljöperspektiv genom sitt Miljö- och hållbarhetsprogram, något som skrevs in redan i tävlingsprogrammet inför arkitekttävlingen. När det gäller exempelvis energianvändning och materialanvändning finns tydliga kriterier att ta hänsyn till redan på ritbordet. H-huset ska, så långt det är möjligt, ”framtidssäkras” även för kommande generationer.

Fakta

Nybyggnad
Uppdragsgivare: Region Örebro län
Generalentreprenör: NCC Building
Färdigställande: Successivt under 2020-2021
Verksamhet: Högspecialiserande vård
Arkitekter: SWECO Architects
Bruttoarea: 35 500 kvm
Ort: Örebro

Vi är stolta över att installatören och beställaren har valt Curant som leverantör av CK Kompakt radiatorer, CH Hygien radiatorer, Kontec KK konvektorer,
 AR fläktluftvärmare, Windbox R luftridåer, Slimkon klimatlister till H-Huset, USÖ.