Ledamotshuset, Stockholm

Specialbyggda golvkonvektorer löste komplicerat problem.

Det pågår en omfattande renovering och ombyggnad av riksdagens olika hus och först ut är Ledamotshuset vid Mynttorget i Gamla stan. Curant löste ett komplicerat problem som uppstod under arbetet genom att projektanpassa golvkonvektorer som passade redan ingjutna rör.

Ambitionen med den stora renoveringen är att med respekt för alla kulturhistoriska värden
modernisera och omvandla ledamotshuset – där det inte gjorts några ombyggnationer sedan
början av 1980-talet – till en modern kontorsbyggnad. Inflyttning sker under 2022.

Under renoveringen uppstod dock ett komplicerat problem: de föreskrivna konvektorerna
kunde inte installeras. Rören var nämligen redan ingjutna i betongplattan och
konvektorernas mått och anslutningar gav installatören problem. Det gick av flera skäl
dessutom inte att bygga om. Curant fick då i uppdrag att lösa detta på något annat sätt.
Och gärna snabbt; tidsschemat var pressat.

Direkt tog vi fram nya produktionsritningar som kunde jämföras med projektets ursprungliga
mått och kunde därför hålla tempot uppe. För att lösa problemet var vi tvungna att
projektanpassa nya konvektorer och därför föll valet på Katherm HK, en utmärkt
fläktkonvektor för installation i golv, inte minst i större projekt som kräver specialmått och
anpassningar.

Katherm HK har många goda egenskaper. Den ger väldigt hög effekt både vad gäller kyla
och värme och dessutom har den en av marknadens absolut lägsta ljudnivåer. Slutresultatet blev
med andra ord väldigt bra. Dessutom blev vi klara i tid, trots komplikationerna och ett pressat tidschema.

Fakta

Ombyggnation
Uppdragsgivare:
 Riksdagsförvaltningen
Byggentreprenör: Peab AB
Arkitekt: White arkitekter
Färdigställande: 2022
Verksamhet: Sveriges Riksdagsledamöters Arbetsplats
Bruttoarea:
Ort: Stockholm

Ledamotshusets runda gård täcks med ett glastak. Därigenom kan gården användas
året om samtidigt som byggnadens energiförbrukning minskar.