Mitokondrien, Stockholm

I kvarteret Mitokondrien står nu denna ståtliga paviljong klar att ta emot nyfikna gäster, redo för en smakupplevelse och slående arkitektur.

Byggnaden är på totalt 375kvm delat på två plan. På övre planet finns restaurangdel med tillhörande kök. Underplanet rymmer teknikutrymmen, beredningskök, omklädningsrum samt utrymmen för enskilda sällskap. Paviljongen kan monteras ner helt och hållet och återanvändas, vilket är en viktig designprincip – “Design for Disassembly”.

Klimatlister Slimkon skyddar glasfasaden effektivt

Byggnadens arkitektur med glaspartier från golv till tak medför en del utmaningar vad gäller värmelösningar. Ett problem är kallras från de höga glaspartierna under årets kallare dagar. För att motverka detta problem har man installerat Curants klimatlister Slimkon.

Slimkon är en klimatlist som alltid anpassas helt efter fasadens utformning för att få en stilren och diskret installation – på detta projektet har Curant hjälpt till med inmätning på plats. En särskild utmaning i det här projektet var att fasadpelarana som klimatlisterna monteras emellan är gjorda av trä (klimatsmart!). Detta krävde en millimeteranpassad längdkonfiguration på varje klimatlist för att säkerställa att inga krockar mellan klimatlist och träpelare sker.

Fakta

Nybyggnation
Fastighetsägare:
 Humlegården fastigheter AB
Byggentreprenör: Serneke
Arkitekt: Hening Larsen, DK
Färdigställande: 2023
Verksamhet: Restaurang Rummel
Bruttoarea: 430 kvm
Ort: Hagastaden, Stockholm