MTV-Huset, Skaraborgs sjukhus i Skövde

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde byggs ett nytt centrum för specialisttandvård och käkkirurgi, även kallat MTV-huset.

Den nya byggnaden är uppförd i fyra våningar om totalt ca 9000m2 där specialisttandvården är lokaliserad på det tredje planet och disponerar omkring 2000m2 yta.

Nu samlas istället klinikerna på ett och samma plan och lokalerna har blivit mer ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade. Projektet påbörjades under 2017 och kommer att färdigställs under våren 2019.

Curant har till detta projekt levererat vår konvektor Kontec KK – en stabil stålkonvektor avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Stålkonvektorn Kontec KK har en hållfast konstruktion som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer. Luftridån Windbox M, en luftridå med modern design med styrenhet Clever. Curant har även till detta projekt levererat våra radiatorer CK Kompakt och CH Hygien.

Fakta

Nybyggnad
Uppdragsgivare:
 Västfastigheter
Byggentreprenör: 
Arkitekt: Tyréns Arkitekter, Göteborg
Färdigställande: 2017-2019
Verksamhet: Specialisttandvård
Bruttoarea: 9 137 kvm
Ort: Skövde