Nyköpings sjukhus, Nyköping

Curant helhetsleverantör till Framtidens sjukhus.

Renoveringen och ombyggnaden av Nyköpings lasarett är ett av de största byggprojekten någonsin i Sörmlands län och projektet går under namnet Framtidens Sjukhus. Här byggs arbetsplatser och vårdlokaler för framtidens sjukvård och Curant är helhetsleverantör av klimatlösningarna.

Vårt uppdrag började med en förfrågan om extra långa konvektorer nedfällda i golvet vid stora glaspartier i entrén, en komplicerad utmaning vi löste genom att först projektanpassa och sedan bygga ihop flera Katherm NK golvkonvektorer till en sammanhängande enhet. Katherm NK är ett utmärkt val vid större projekt som kräver specialmått och anpassning vid just entréer och andra ytor där man vill ha en diskret värmekälla. Enheterna här blev hela sex meter långa, vilket är väldigt ovanligt.

Därefter fylldes uppdraget på med så gott som samtliga klimatprodukter: fläktkonvektorer, luftridåer, takkassettkylare, konvektorer och radiatorer i olika varianter. Bland annat levererade vi radiatorer och konvektorer i ett hygienutförande – anpassade för just sjukhus, vårdlokaler och andra lokaler där man ställer väldigt höga krav på hygienen.

Uppdragsgivaren upptäckte och uppskattade både kompetensen och bredden i vårt erbjudande, att vi kunde bli en helhetsleverantör. En kontakt i stället för flera underlättar projektet på många olika sätt. De nya lokalerna får betydligt lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi än de gamla. Arbetsmiljön för de anställda förbättras och en mer effektiv vårdprocess gynnar patienterna.

Fakta

Ny- ombyggnation
Uppdragsgivare:
 Region Sörmland
Byggentreprenör: NCC Sverige
Arkitekt: Carlstedt Arkitekter
Färdigställande: Juni 2023
Verksamhet: Vård och omsorg
Bruttoarea: 8 500 kvm
Ort: Nyköping

N54 är en vårdbyggnad för akutvård. Byggnaden omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentral.
På Nyköpings lasarett genomförs både ny- och ombyggnationer för att modernisera lokalerna och kunna fortsätta erbjuda vård av god kvalitet.