Sergelgatan, Stockholm

Vasakronan återupprättar den forna glansen med bland annat ett 40-tal luftridåer, anpassade för problemfri styr och övervakning samt optimerade värmebatterier

Sergelgatan var Sveriges första riktiga gågata -bilfri och butikstät redan från start.

Beställaren Vasakronan med hjälp av sin tekniska konsult, kontaktade oss för projekteringen av ett 40-tal luftridåer i kvarteret Beridarebanan i Stockholm, som ligger mellan Hötorget, Sveavägen och Mäster Samuelsgatan.
Uppdraget var relativt komplext eftersom Vasakronan endast ville ha ett styrsystem och själva kunna sköta all styrning och hantera eventuella filterlarm, motorlarm, driftindikatorer mm. Värmepumparna som luftridåerna skulle kopplas emot krävde att ingen luftridå hade ett tryckfall över 16 KPA samt att returtemperaturen inte översteg 30 grader C vid effektbehovet.

Luftridåer med EC -teknik
Efter att ha sonderat marknaden av klimatleverantörer valde man Curant. Vi var de enda som kunde lösa uppdraget efter Vasakronans krav. Vi kunde, tillsammans med vår partner Airtecnics, specialanpassa både luftridåerna SMART -EC och DAM R -EC för att klara beställarens krav på styr och övervakning. Dessutom kunde vi specialanpassa ett värmebatteri för att få en optimal drift på värmepumparna och ett tryckfall lägre än 16 KPA. Projektet pågår under perioden 2021 – 2022.

Problemfri installation
Vår reflektion i projektet är att det är väldigt vanligt att man använder dubbla styrsystem till luftridåer – ett lokalt verkande styrsystem sköter driften av luftridån som sedan skall kommunicera via ett kommunikationsprotokoll med byggnadens egna automationssystem (DUC). Har man däremot ett styrsystem får man inte bara en mer problemfri installation, utan också en framtidssäkrad lösning för beställaren. Vi ser dessutom ett ökat behov av att använda specialanpassade värmebatterier, som klarar av att avge en hög värmeeffekt trots en låg returtemperatur, jämfört med standardvärmebatterier.

Fakta

Ombyggnation
Uppdragsgivare: Vasakronan Fastigheter AB
Byggentreprenör: Active Bygg i Stockholm AB
Arkitekt: Wester & Elsner Arkitekter i Stockholm AB
Färdigställande: 2022-Q4
Verksamhet: Butik, kontor och restauranger
Bruttoarea: 59 000 kvm
Ort: Stockholm city