Spejaren 4, Stockholm

I bästa läget i Smista pågår nu arbetet med att uppföra en byggnad om totalt cirka 9 000 kvm uthyrningsbar yta samt cirka 15 000 kvm parkeringsyta.

Byggnaden kommer att vara i totalt fyra plan.  varav två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vi på Curant Klimat har till detta projekt levererat vår konvektor Kompakt KN – en stabil konvektor avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av lokaler.
Tack vare att Kompakt KN överför värmen till rummet uteslutande genom konvektion är konvektorn perfekt vid installationer där glaspartiet går hela vägen ner till golvet. Curant har även till detta projekt levererat våra radiatorer CK Kompakt och CH Hygien.

Fakta

Nybyggnad
Uppdragsgivare:
 Castellum
Byggentreprenör: NCC 
Arkitekt: 
Färdigställande: 2018-2019
Verksamhet: Bilhall
Bruttoarea: 25 000 kvm
Ort: Stockholm