X-Huset Campus USÖ, Örebro

Campus USÖ stärker sin position

Campus USÖ är en utveckling dels för att ta emot läkarstudenter från läkarutbildningen vid Örebro universitet, dels för att stärka medicinsk forskning och utveckling.

Campus USÖ är ett första steg i en större byggnadsförnyelse som bidrar till att utveckla universitetssjukhuset, både vad gäller akut omhändertagande, högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum.

Tillbyggnaden är placerad mellan befintliga Campushuset och vattentornet bredvid Universitetssjukhuset i Örebro. Ny entré och aula kommer på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 och 3 finns lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studiehörn samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.

Vi är stolta över att installatören och beställaren har valt Curant som leverantör av CK Kompakt radiatorer och Kontec KK konvektorer.

Fakta

Tillbyggnad
Uppdragsgivare: Region Örebro län
Generalentreprenör: Bygg Dialog AB
Projektår: 2017-2019
Verksamhet: Universitetslokaler
Arkitekter: KLARA Arkitekter
Bruttoarea:  3 000 kvm
Ort: Örebro