Hållbarhet och miljö

Hållbarhet är en självklar del av vårt sätt att arbeta, i både stort och smått. I alla delar av vår verksamhet strävar vi efter en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi bedriver vår verksamhet så resurssnålt det går och arbetar med återvinning inom de områden där det idag är möjligt.

Vårt uttalade mål är att ingen av våra produkter ska skada miljön, och att de ska kunna återvinnas – och vi väljer självklart leverantörer med samma höga ambition. Detta har aktualiserats ytterligare i samband med lagen om krav på klimat- och miljövarudeklarationer från och med 2022.

Samtliga produkter ska förses med en EPD (Environmental Product Declaration), ett verifierat dokument som innehåller transparent och jämförbar information om produktens totala miljöprestanda. Vi behöver därför ställa samma höga krav på våra leverantörer som våra kunder kommer att göra på oss.
Curant ska tillsammans med våra leverantörer bidra till att alla produkter vi levererar produceras på bästa möjliga sätt.

Vi har arbetat fram en hållbarhetsplan i enlighet med Agenda 2030. De mål vi fokuserar på är:

  • Jämställdhet
  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna

Vill du veta mer om hur vi aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor?
Kontakta då gärna gärna Christian som jobbar med inköp.

Christian Nordling
Tfn 019 – 16 74 93

Eller skicka ett mail till
christian.nordling@curant.se