Kool

En luftridå som är utvecklad speciellt för användning vid dörrar och portar till kyl- och frysrum.

Lämplig installationshöjd:
Kool M, EC-M – 2,5-3,5 m
Kool G,  EC-G – 3,2-4,2 m

Modellen finns enbart i utförandet ”A” – utan värme.

Kool kan även levereras med EC-motorer.
Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella
AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Curant Kool har en modern robust design med kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Kool uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 3m, men flera enheter kan sammankopplas till önskad totallängd.
Kool finns för både vertikal alternativt horisontellt montage.

Kool levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Kool  levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Kool M/EC-M, Kool G/EC-G
Installationshöjd Kool M/EC-M
Max 3,5 m
Installationshöjd Kool G/EC-G
Max 4,2 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg

Dokument

Produktblad Kool
Produktblad Styralternativ
Elanslutning
Manual Comfort Control
Manual Clever Control
Modbus Register Clever Control
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration
Byggvarudeklaration BVD3
Måttskiss