Smart M,G -EC

En luftridå utrustad med lågenergifläktar med EC teknik, avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:
Smart EC M – 2,5-3,5 m
Smart EC G – 3,2-4,2 m

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Curant Smart EC har en modern robust design med värmebatteri kopparrör med aluminiumflänsar, kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.

Smart EC uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 3m.

Smart EC levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.
Se exempel nedan:

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off, med möjlighet till manuell ventilstyrning on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Smart levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Smart EC-M, Smart EC-G
Installationshöjd Smart EC-M
Max 3,5 m
Installationshöjd Smart EC-G
Max 4,2 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
Röranslutning
2 x R20
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg
Tryckklass
PN 10

Dokument

Produktblad Smart EC
Produktblad Ventilpaket
Produktblad Styralternativ
Beställningsformulär Röranslutning
Elanslutning
Installationsanvisning
Manual Comfort Control
Manual Clever Control
Modbus Register Clever Control
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration
Byggvarudeklaration BVD3
Måttskiss