Windbox M,G -EC

En luftridå utrustad med lågenergifläktar med EC teknik, avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:
Windbox EC-M – 2,5 – 3,5 m
Windbox EC-G – 3,2 – 4,2 m

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Curant Windbox EC har en modern robust design med värmebatteri kopparrör med aluminiumflänsar, kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.
Windbox uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 3m, men flera enheter kan sammankopplas till önskad totallängd.

Luftridån kan även beställas för vertikalt montage på fot och med tillbehör för montage i undertak. t.ex montage med utblåsstos.

Windbox EC levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off, med möjlighet till manuell ventilstyrning on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling
  • Styralternativ direkt från BMS/DUC, luftridån regleras direkt 0-10V från BMS/DUC. Se produktblad för mer info.

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Windbox  levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Windbox EC-M, Windbox EC-G
Installationshöjd Windbox EC-M
Max 3,5 m
Installationshöjd Windbox EC-G
Max 4,2 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
Röranslutning
2 x R20
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg
Tryckklass
PN 10

Dokument

Produktblad Windbox EC
Produktblad Ventilpaket
Produktblad Styralternativ
Produktblad Styralternativ direkt från BMS/DUC
Produktblad Out/Inlets
Måttskiss Out/Inlets
Beställningsformulär Röranslutning
Elanslutning
Installationsanvisning
Manual Comfort Control
Manual Clever Control
Anvisning extern reglering 0-10V
Modbus Register Clever Control
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration
Byggvarudeklaration BVD3
Måttskiss