Windbox R M,G -EC

En luftridå utrustad med lågenergifläktar med EC teknik avsedd att monteras infälld i undertaket inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Lämplig installationshöjd:
Windbox R EC-M – 2,5 – 3,5 m
Windbox R EC-G – 3,2 – 4,2m

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Curant Windbox REC har en modern robust design med värmebatteri kopparrör med aluminiumflänsar, kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.
Windbox uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 2,5m, men flera enheter kan sammankopplas till önskad totallängd.

Styrsystem Clever: Automatisk, proaktiv och adaptiv reglering med dörrkontakt. Modbus.

Windbox R EC levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off, med möjlighet till manuell ventilstyrning on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling
  • Styralternativ direkt från BMS/DUC, luftridån regleras direkt 0-10V från BMS/DUC. Se produktblad för mer info.

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Windbox R EC levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Windbox R EC-M, Windbox R EC-G
Installationshöjd Windbox R EC-M
Max 3,5 m
Installationshöjd Windbox R EC-G
Max 4,2 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500 mm
Röranslutning
2 x R20
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg
Tryckklass
PN 10

Dokument

Produktblad Windbox R-EC
Produktblad Ventilpaket
Produktblad Styralternativ
Produktblad Styralternativ direkt från BMS/DUC
Beställningsformulär Röranslutning
Elanslutning
Installationsanvisning
Manual Comfort Control
Manual Clever Control
Modbus Register Clever Control
Anvisning extern reglering 0-10V
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration
Byggvarudeklaration BVD3
Måttskiss