Compact R

En luftridå utan värme avsedd att monterad infälld i undertak inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Enheten finns enbart i utförande ”A” – utan värme.

Lämplig installationshöjd:
Compact R M / R EC-M 2,5 – 3,5 m
Compact R G / R EC-G 3,2- 4,2 m

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Compact R har en modern robust design och kraftiga centrifugalfläktar med 5 fläkthastigheter, aerodynamiskt utformade luftriktare, inbyggt överhettningsskydd och passar väl in i de användningsområden den är avsedd för.
Compact R uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Längder upp till 2,5m.

Compact R levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.

Kontakta oss på Curant för aktuell leveranstid.

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Compact R  levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Compact RM/R EC-M, RG/R EC-G
Installationshöjd Compact RM/R EC-M
Max 3,5 m
Installationshöjd Compact RG/R EC-G
Max 4,2 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500 mm
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg

Dokument

Produktblad Compact R
Produktblad Styralternativ
Elanslutning
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration