Windbox BB -EC

En kraftfull luftridå med modern design utrustad med lågenergifläktar med EC teknik, avsedd att användas inomhus vid olika typer av portar, dörrar, entréer i butiker, industrier, lager och andra offentliga lokaler.

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar som är utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme.

Lämplig installationshöjd:
Windbox EC-BB – 5,0 – 7,0 m

Windbox BB levereras med ett epoxi polyesterlackerat hölje i vit RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.

Inspiration

Installation

Styralternativ

  • Styralternativ Bas reglerar luftridån manuellt on/off, med möjlighet till manuell ventilstyrning on/off.
  • Styralternativ Comfort reglerar luftridån automatiskt mot rådande rumstemperatur och aktuell dörraktivitet.
  • Styralternativ Clever reglerar luftridån automatiskt, proaktiv och adaptiv med dörrkontakt och Modbus uppkoppling
  • Styralternativ direkt från BMS/DUC, luftridån regleras direkt 0-10V från BMS/DUC. Se produktblad för mer info.

Luftridån har ett inbyggd kretskort och levereras installationsfärdig ”Plug and play”, och ansluts enkelt mot styrenheten med den bipackade lågvolts modularkabeln.

Windbox EC-BB levereras med önskad styrning, packad och märkt enligt överenskommelse

Snabbfakta

Typer
Windbox EC-BB
Installationshöjd
Max 7,0 m
Längder
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
Röranslutning
2 x R25
Elanslutning
1 x 230V
Färg
Vit RAL 9016, övriga RAL-kulörer mot tillägg
Tryckklass
PN 10

Dokument

Produktblad Windbox EC-BB
Produktblad Styralternativ
Produktblad Styralternativ direkt från BMS/DUC
Produktblad Ventilpaket
Beställningsformulär Röranslutning
Installationsanvisning
Manual Clever Control
Anvisning extern reglering 0-10V
Modbus Register Clever Control
AMA Text
AMA Text
CE-Deklaration
Byggvarudeklaration BVD3
Måttskiss